www.hitc.vn Giải pháp Công nghệ Viễn Thông
09/06/2023
Bộ TT&TT ban hành bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số tại địa phương

Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ giúp các địa phương có căn cứ đánh giá thực tế để từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng số ở địa phương mình.

Bộ TT&TT mới đây đã có quyết định ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” (gọi tắt là bộ tiêu chí DII).

Theo đó, bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố được xác định với 24 tiêu chí thành phần, chia theo 6 nhóm tiêu chí chính, bao gồm: Kế hoạch thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hạ tầng số; hạ tầng viễn thông băng rộng; hạ tầng công nghệ số; nền tảng số; sử dụng dịch vụ viễn thông.

Thông tin với VietNamNet, Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết, bộ tiêu chí DII được nghiên cứu, xây dựng nhằm hỗ trợ các địa phương, cụ thể là các Sở TT&TT có các tiêu chí đánh giá khoa học, dựa trên số liệu về tình hình phát triển hạ tầng số của địa phương mình so với các tỉnh, thành trong cả nước. Từ đó, xây dựng và triển khai các chương trình, giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng số của địa phương một cách khả thi và hiệu quả.

Cũng theo đơn vị này, bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của tỉnh, thành phố được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc chính, đó là bảo đảm đầy đủ các tiêu chí tương ứng với những thành phần quan trọng của hạ tầng số; bảo đảm tính khả thi, thuận tiện trong công tác đánh giá, hạn chế tăng thêm công việc với các Sở TT&TT; đồng thời cũng đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đơn cử như, để đảm bảo tính khả thi cũng như thuận tiện cho các Sở TT&TT trong việc đánh giá, bộ tiêu chí DII đã được xây dựng dựa trên sự tương thích với bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số – DTI đã được Bộ TT&TT công bố trước đó.

Hạ tầng viễn thông là 1 trong 4 thành phần quan trọng của hạ tầng số, cùng với hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số và nền tảng số. 

Bộ TT&TT giao Cục Viễn thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai áp dụng bộ tiêu chí DII. Đồng thời, định kỳ hàng năm tổ chức thu thập dữ liệu, công bố kết quả triển khai thực hiện bộ tiêu chí DII của các địa phương; phát triển phần mềm đánh giá, xếp hạng phát triển hạ tầng số và chia sẻ dữ liệu với các địa phương…

Các Sở TT&TT có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số để nâng cao vị trí xếp hạng của địa phương theo bộ tiêu chí DII. Phối hợp với Cục Viễn thông trong việc đánh giá bộ tiêu chí DII của địa phương.

Trong quyết định ban hành bộ tiêu chí DII, Bộ TT&TT cũng quy định rõ về trình tự đánh giá gồm 3 bước. Trước tiên, Sở TT&TT sẽ báo cáo kết quả thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí DII của địa phương theo hướng dẫn của Cục Viễn thông. Tiếp đó, Cục Viễn thông tổng hợp, gửi kết quả đánh giá lần 1 để Sở TT&TT xác nhận kết quả đánh giá hoặc có ý kiến góp ý về kết quả đánh giá lần 1 đối với địa phương mình.

Cuối cùng, căn cứ văn bản xác nhận hoặc góp ý về kết quả đánh giá lần 1 của các Sở TT&TT, Cục Viễn thông đánh giá kết quả lần 2, báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT xem xét, phê duyệt kết quả, xếp hạng mức độ phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố.

Vân Anh – Vietnamnet