www.hitc.vn Giải pháp Công nghệ Viễn Thông
09/06/2023
Danh mục sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực TT&TT có khả năng gây mất an toàn

Thông tư mới của Bộ TT&TT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7 tới.

Được Bộ TT&TT ban hành vào cuối tháng 5, Thông tư 04 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT và nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm này. Thông tư chỉ áp dụng với sản phẩm, hàng hóa có mã số HS và mô tả sản phẩm, hàng hóa quy định tại Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

Thông tư 04 ngày 31/5/2023 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT&TT, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2023. (Ảnh minh họa)

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 gồm danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và Truyền thông (ICT) bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy; danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành ICT bắt buộc phải công bố hợp quy.

Trong đó, danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành ICT bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” gồm các sản phẩm như: Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất; thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM; thiết bị trạm gốc thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G); máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2; thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM); thiết bị ra đa; thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện…

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành ICT bắt buộc phải công bố hợp quy gồm các thiết bị như: Máy tính cá nhân để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật số; máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV); thiết bị vi ba số…

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 sẽ được Bộ TT&TT rà soát, sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ, phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

Cũng tại Thông tư 04, Bộ TT&TT còn quy định rõ nguyên tắc quản lý sản phẩm, hàng hóa nhóm 2. Theo đó, việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ TT&TT về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành ICT và các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.