Quản lý chất lượng
dịch vụ
Công bố chất lượng dịch vụ Viễn thông
Báo cáo CLDV định kỳ
Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV
Quy định về giá cước dịch vụ đầu số 1900 – 1800
Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại
Địa điểm tiếp nhận khiếu nại
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ
Các thông tin hỗ trợ khách hàng
Khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Số tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 400088 / NOC: (+84) 24 35735502
Email: customercare@hitc.vn / noc@hitc.vn