Tin tức
image
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ỨNG CỨU
Mô Tả Công ViệcĐảm bảo công việc vận hành tuyến cáp và trực ứng...
Đọc tin
image
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH QUAN HỆ ĐỐI TÁC
Mô tả công việc:Phụ trách các hoạt động đối ngoại cấp công ty theo sự...
Đọc tin
image
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN THU HỒI CÔNG NỢ
Mô tả công việc:Lập kế hoạch dự thu công nợ đến hạn, làm việc với...
Đọc tin
image
TUYỂN DỤNG TTS LẬP TRÌNH VIÊN
Mô tả công việc:Tham gia vào phát triển các dự án phần mềm cho nội bộ...
Đọc tin
image
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRỰC VẬN HÀNH
1. Mô tả công việc- Thực hiện trực giám sát các dịch vụ theo ca 24/7: giám...
Đọc tin
image
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Mô tả công việc:Kiểm soát Hợp đồng và tư vấn các vấn đề đảm bảo...
Đọc tin