www.hitc.vn Giải pháp Công nghệ Viễn Thông
22/05/2022
Công bố nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng & ISP tiêu biểu năm 2022

Có 11 sáng lập viên là các doanh nghiệp HTC-ITC, VNG, Viettel CHT, FTI, CMC Telecom, VNPT IT, NetNam…, Câu lạc bộ Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam hướng tới mục tiêu thúc đẩy thị trường dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu ở Việt Nam phát triển lành mạnh.