www.hitc.vn Giải pháp Công nghệ Viễn Thông
07/12/2022
Gian hàng của HTC-ITC tại triển lãm sự kiện 25 Năm Internet Việt Nam & Internet Day 2022

Địa điểm: Khách sạn Meliá Hà Nội

Tại Triễn lãm Công nghệ đặc sắc tại chương trình Internet Day 2022 – Tương lai bền vững cho Internet Việt sẽ tập trung các gian hàng tối đa trải nghiệm công nghệ xoay quanh 06 lĩnh vực xu hướng dẫn dắt ngành Công nghệ bao gồm:

1, Cloud Computing

2, AI

3, IoT

4, 5G

5, Internet băng rộng cố định

6, Blockchain

I, Phiên toàn thể sáng:

25 năm Internet Việt Nam

Tương lai bền vững cho Hệ sinh thái Internet Việt Nam

II, Các phiên chiều:

1, Chuyên đề 1: Hạ tầng số xanh & bền vững

– Phần 1: Điện toán Đám mây & Trung tâm Dữ liệu

– Phần 2: Tài nguyên số

2, Chuyên đề 2: Kinh tế số xanh & bền vững

– Hệ sinh thái Thanh toán số bền vững

– Thực trạng, sáng kiến & giải pháp thúc đẩy Kinh tế số xanh & bền vững

– Thực trạng, sáng kiến & giải pháp thúc đẩy Chuyển đối số cho SMEs

II, Sự kiện ngoại giao:

(Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc)

Korea-Vietnam ICT & Metaverse Cooperation Conference